สัมมนา Food and beverage วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

 


เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

"อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค 4.0"

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลของเอบีบี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ณ เดอะ ฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

 


 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จะประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ในยุคของIndustry 4.0 นั้น ต้องให้ความสำาคัญกับการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติ (Automation) ในการผลิต กับ Internet of Things ที่เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อการจัดการและควบคุม ได้แบบทันท่วงที ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ยิ่งดีขึ้น กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

เอบีบีซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเพาเวอร์และออโตเมชั่นได้เปิดตัว “ABB Ability” แพลทฟอร์มในการเชื่อมต่อเครื่องจักรและการบริการต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง สามารถช่วยให้ลูกค้าในอุตสหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย เพิ่ม ความยืดหยุ่น และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้บริษัท เอบีบี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด และบริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ
“อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลของเอบีบี” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ ฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอการประยุกต์แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ให้เข้ากับ บริบทของอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดื่มของไทยโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงผลดี ผลเสีย หรือ อุปสรรคที่ต้องเผชิญ ร่วมกันค้นหาคำาตอบได้ที่นี่!!

 

นอกจากนี้ยังมีของรางวังต่างๆ สำหรับผู้ร่วมงาน มูลค่ากว่า 100,000 บาท!!

อาทิเช่น 

 

– Sumsung TAB A + pen + Call
– ชุดเครื่องเสียง Pioneer รุ่น X-SMC01BT-w (Slim Micro System)
*Bluetooth *Compatible via USB (ipad, ipod, iphone, CD, USB, FM and Clock timer
– HD Voice (Bluetooth Headset) Remax T9
– DUAL USB car charger |hoco. premium product
– ลำโพง Bluetooth
– Power Bank

 

 

แล้วพบกันในงานสัมมนาเพื่อร่วมสร้างอนาคตทางอุตสาหกรรมไปด้วยกัน Let’s write the future together